ساخت وب سرویس RESTful با استفاده از PHPدانیال
PHP
3354
۱۷ مهر ۱۳۹۵

Representational State Transfer یک سبک معماری در وب سرویس است که در آن از آدرس ها برای دستیابی به منابع استفاده می شود. داده ها و توابع در معماری RESTful منابع نامیده می شوند به این جهت که داده ها و توابع در واقع آنچیزی هستند که ما می خواهیم از طریق سرویس به آن متصل شویم.

در این پست می خواهیم نشان دهیم که چطور می توان یک وب سرویس RESTful را بدون استفاده از هیچ نوع Framework خاصی در PHP ایجاد کرد.

در ادامه مطلب همراه من باشید.