آموزش Git برای کنترل نسخه فایل های پروژه
فایل PDF
Git, Distributed Version Control System
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
آموزش نصب و استفاده از Composer
فایل PDF, فایل های PHP, فایل JSON
PHP,Dependency Manager
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
ساخت وب سرویس RESTful با استفاده از PHP
فایل PDF, فایل های PHP
RESTful,PHP,Web Service
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
ساخت WSDL با استفاده از PHP
فایل PDF, فایل های PHP
SOAP,PHP,Web Service,WSDL
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
ساخت وب سرویس با استفاده از PHP و SOAP
فایل PDF, فایل های PHP
SOAP,PHP,Web Service
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
طراحی ناحیه کاربری HTML و CSS
فایل PDF, فایل HTML, فایل CSS, فایل PHP
آموزش سایت تبلیغات,CSS,HTML
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
طراحی صفحه ثبت نام و ورود کاربران PHP و MySQL
فایل PDF, فایل HTML, فایل CSS, فایل PHP
آموزش سایت تبلیغات, PHP
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی
طراحی صفحه ثبت نام و ورود کاربران HTML و CSS
فایل PDF,فایل HTML,فایل CSS
آموزش سایت تبلیغات,CSS,HTML
دانیال افشار
دانلود با لینک مستقیم | لینک کمکی