آموزش Git برای کنترل نسخه فایل های پروژهدانیال
Git
353
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

در ابتدا تعریفی از سیستم کنترل نسخه (VCS) داشته باشیم:

سیستمی که امکان دسترسی توسعه دهندگان به تاریخچه ی مجموعه ای از فایل ها را می دهد، این مجموعه فایل می تواند کدهای برنامه نویسی یک پروژه نرم افزاری یا هر نوع فایل دیگری باشد. چنین سیستمی علاوه بر این، می تواند از ساخت نسخه های مختلف از این مجموعه فایل ها پشتیبانی کند. هر نسخه، یک تصویر از فایل ها در یک نقطه زمانی مشخص تهیه می کند و به شما اجازه می دهد تا بین این نسخه ها جا به جا شوید. این نسخه ها در یک محل خاص به نام مخزن ذخیره می گردد.

در ادامه مطلب همراه من باشید.