معرفی HTML و CSSدانیال
HTML
432
۷ آبان ۱۳۹۴

HTML مخفف کلمات Hypertext Markup Language به معنای زبان نشانه گذاری ابر متن می باشد که برای طراحی و تدوین صفحات وب اسفاده می شود. این زبان حاوی تگ های مختلفی است که هر یک برای اهداف طراحی مختلفی به کار می رود.

در ادامه مطلب همراه من باشید.

به عنوان مثال برای ایجاد یک پاراگراف با محتوای ".This is a paragraph" در زبان HTML از تگ <p> به صورت زیر استفاده می شود:

<p>This is a paragraph.</p>

بیشتر تگ ها در HTML همچون تگ <p> باید توسط تگ پایانی (<p/> پایان تگ <p>) خاتمه پیدا کنند و جزئیات مدنطر ما بین تگ شروع و پایان قرار می گیرد، برخی دیگر از تگ ها همچون: <br> و <input> از این قاعده مستثنی هستند.

در کنار HTML، زبان CSS برای اعمال Style بر تگ های موجود در صفحه HTML به کار می رود. در این زبان با استفاده از ویژیگی هایی همچون width, height, background-color و ... قادر خواهید بود تا نمای ظاهری صفحه را به سلیقه خود تغییر دهید.

دستورات این زبان به صورت پی در پی و پشت سر هم ایجاد می شوند به همین دلیل نام Cascading Style Sheet به معنای شیوه نامه آبشاری را برای آن برگزیدند. یک مثال ساده از CSS:

.header{ 
  width:650px; 
  height:150px;
  background-color:#2B65AC; 
}

در CSS با استفاده از class، id و نام تگ که Selector یا گزینشگر خوانده می شوند می توانید به عناصر موجود در صفحه HTML دسترسی داشته باشید. در مثال بالا header. یک گزینشگر Class است که در صفحه HTML به یک تگ div به صورت:

<div class="header"></div>

تخصیص داده شده است.

سوالات مربوط به اچ تی ام ال
0 دیدگاه